POLITIKA ISM

 

Politika ISM

Dostupnosť produktov čo najširšiemu spektru zákazníkov

 

Naša spoločnosť ANDREA SHOP, s.r.o. poskytuje širokú škálu kvalitných produktov  za  mimoriadne priaznivé ceny s cieľom osloviť potenciálnych zákazníkov na celom území Slovenskej republiky a to prostredníctvom kamenných obchodov, ako aj internetového predaja.

Vízia spoločnosti

Stať sa úspešnou firmou nie je jednoduché. Omnoho zložitejšie však je ňou zostať a naďalej sa zlepšovať. To si všetci zamestnanci uvedomujú. Preto sa snažíme naďalej budovať značku a jej imidž na týchto základných hodnotách - široký výber produktov z kategórie čiernej, bielej a IT techniky, rozširovanie sortimentu, najvýhodnejšie ceny ale predovšetkým kvalitné služby.

Napĺňanie týchto hodnôt, ich rozvíjanie a skvalitňovanie v prospech zákazníka je jedinou možnou cestou k jeho spokojnosti. A to je to na čom nám najviac záleží. Chceme dosiahnuť to, aby si pod menom ANDREA SHOP spotrebiteľ predstavil špičkový obchod, či už kamenný alebo internetový, ktorý ponúka široký sortiment za najlepšie ceny, kvalitné služby a množstvo kľúčových výhod pre zákazníka.

Piliere spoločnosti

  • Spokojný zákazník je na prvom mieste, lebo iba zákazník nás môže dostať medzi najúspešnejších predajcov.

  • Rozširovať ponuku sortimentu, garantovať čo najvýhodnejšie ceny, pravidelne informovať zákazníkov o novinkách a akciách prostredníctvom newsletterov, letákov a sociálnych sieti.

  • Zabezpečiť trvalý rozvoj zamestnancov prostredníctvom vytvárania vhodných pracovných podmienok, motiváciou a neustálym vzdelávaním.

  • Budovať systém manažérstva, ktorý je súčasťou všetkých prebiehajúcich procesov a činností spoločnosti s hlavným dôrazom na podporu udržania vysokej kvality dodávaných produktov a služieb, zvyšovania bezpečnosti prevádzky prostredníctvom zabezpečenia ochrany dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií

  • Budovať vzájomné výhodné vzťahy a obojstrannú spokojnosti s externými poskytovateľmi, s cieľom vytvárať stabilnú pozíciu na trhu v oblasti predaja.

  • Neustále sa rozvíjať v oblasti infraštruktúry pre zabezpečenie trvalého poskytovania kvalitných produktov a služieb

  • Zaviesť systémový prístupu riadenia spoločnosti, rozhodovať sa na základe dôkladných analýz, neustáleho merania a monitorovania interných procesov a ich vzájomných väzieb a neustále zlepšovať implementovaný systém manažérstva.

Záväzok manažmentu:

Vrcholový manažment spoločnosti ANDREA SHOP, s.r.o. s.r.o. sa týmto zaväzuje, že zaistí dostupnosť všetkých potrebných zdrojov pre vypracovanie, zavedenie a trvalý rozvoj a zlepšovanie integrovaného systému manažérstva organizácie, a zároveň vytvorí podmienky pre plnenie všetkých súvisiacich požiadaviek a platnej legislatívy.