0% navýšenie cez homecredit

Elektro na splátky s 0 % úrokom
Platí pri revolvingovom úvere a nákupe od 40 € na e-shope rozloženom do 10 splátok.

Pri výške čerpania z revolvingového úveru 399,00 €, výške splátky 39,90 €, dobe trvania splátkového programu 10 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba 0,00 %, RPMN 0,00 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 399,00 €. Príklad je vypočítaný za predpokladu, že čerpanie sa uskutoční 18. 11. 2021, úhrada prvej splátky je 20. 12. 2021 a splatnosti poslednej splátky je 20. 9. 2022. Hodnoty sa vzťahujú iba k čerpaniu úveru rozloženému do splátkového programu a nezohľadňujú ďalšie prípadné transakcie a poplatky splácané štandardným spôsobom podľa podmienok Vašej úverovej zmluvy.

Ilustratívny výpočet pre revolvingový úver na základe požiadaviek zákona:

Pri úverovom rámci 1000 €, je ročná úroková sadzba 26,28 %, RPMN 33,76 %, celková suma splatná spotrebiteľom 1160,22 € a mesačné splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 106,72 €, 104,90 €, 103,07 €, 101,25 €, 99,42 €, 97,60 €, 95,77 €, 93,95 €, 92,12 €, 90,30 €, 88,47 €, 86,65 €.

Jednotlivé mesačné splátky, vrátane celkovej čiastky splatnej spotrebiteľom, sú matematicky zaokrúhlené. Tento príklad je iba ilustračný na základe zákonných predpokladov – čerpanie celej výšky úveru okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyššie úrokovej sadzbe a s najvyšším poplatkom. Poskytnutie úveru je počítané na 12 mesiacov pri splátkach s rovnakou výškou istiny. Konkrétna ponuka sa môže od prezentovanej líšiť. Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s., ktorý je poskytovateľ finančných služieb.

Akcia platí od 29. 10. 2021 do 30. 11. 2021.