Život je dobrý, keď získate darček až za 115 eur

Ako sa zaregistrovať?

    1. Účastník si musí zakúpiť vybraný spotrebič v období od 9.11.2020 do 28.2.2021 
    2. Registrovať sa je možné od 9.11.2020 do 7.3.2021.
    3. Účastník vyplní registráciu na stránke www.lgpreradost.sk
    4. Na základe registrácie dostane odmenu v hodnote 20 alebo 115 Eur (podľa zakúpeného typu spotrebiča alebo setu), ktorá bude odoslanána registrovanú adresu. Odoslanie odmeny prebieha do 40 pracovných dní od dátumu registrácie.