Nová generácia energetických štítkov EU

 

Prichádza nová generácia energetických štítkov EÚ

Od roku 2021 sa súčasné energetické štítky EÚ na elektrických spotrebičoch zmenia.

Nové energetické štítky budú ešte prehľadnejšie a lepšie prispôsobené na súčasné spotrebiče.

ČO SA ZMENÍ? 

  • Nové štítky budú založené na jednoduchšej stupnici (od A po G), čo uľahčí porovnávanie energetickej účinnosti rôznych výrobkov. 
  • Energetický štítok EÚ je jazykovo univerzálny, čo je na vnútornom trhu s 24 úradnými jazykmi priam nevyhnutné. 
  • Naskenovaním QR kódu v pravom hornom rohu môžu spotrebitelia zistiť viac informácií o produkte, budú presmerovaní do Európskej databázy výrobkov s energetickým označením (EPREL). Táto databáza bude verejnosti sprístupnená koncom roka 2020. Databáza EPREL pomôže vnútroštátnym orgánom dohľadu nad trhom overiť, či výrobok spĺňa požiadavky energetickej účinnosti.
  • Nové štítky môžu obsahovať aj ikony zobrazujúce informácie užitočné pre spotrebiteľa, akými sú napríklad kapacita alebo rozmery výrobku, úroveň hluku alebo spotreba vody.

Podľa Európskej komisie prvé nové energetické štítky sa na umývačkách riadu, práčkach, chladničkách a elektronických displejoch objavia už 1. marca 2021 a na svietidlách 1. septembra 2021. V praxi to znamená, že stupnica používaná na štítkoch pre tieto skupiny výrobkov sa od marca alebo septembra 2021 zmení a staré štítky budú po krátkom dvojtýždňovom prechodnom období nahradené novými. Výnimkou budú napríklad modely stiahnuté z výroby. Tie, ktoré sa už nachádzajú v regáloch obchodov, si môžu ponechať staré označenie.