Nová generácia energetických štítkov EU

 

Nové energetické štítky: Aké sú zmeny?

 

Európska komisia schválila v roku 2019 nové energetické štítky, ktoré majú prísť do platnosti v marci 2021. Nové energetické štítky pomôžu spotrebiteľom lepšie sa orientovať pri nákupe elektrického spotrebiča. Rozpoznať najúčinnejší spotrebič bude jednoduchšie. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete to najdôležitejšie a aké zmeny môžete očakávať.

 

Čo sa zmení? 

Nové štítky budú založené na jednoduchšej stupnici (od A po G), čo uľahčí porovnávanie energetickej účinnosti rôznych výrobkov. 

Energetický štítok EÚ je jazykovo univerzálny, čo je na vnútornom trhu s 24 úradnými jazykmi priam nevyhnutné. 

Naskenovaním QR kódu v pravom hornom rohu môžu spotrebitelia zistiť viac informácií o produkte, budú presmerovaní do Európskej databázy výrobkov s energetickým označením (EPREL). Táto databáza bude verejnosti sprístupnená koncom roka 2020. Databáza EPREL pomôže vnútroštátnym orgánom dohľadu nad trhom overiť, či výrobok spĺňa požiadavky energetickej účinnosti.

Nové štítky môžu obsahovať aj ikony zobrazujúce informácie užitočné pre spotrebiteľa, akými sú napríklad kapacita alebo rozmery výrobku, úroveň hluku alebo spotreba vody.

 

Ako budú vyzerať? 

 

Nové štítky sú schválené pre 6 skupín spotrebičov. (5 skupín domácich spotrebičov a 1 nová skupina výrobkov označovaných štítkami)

Kategórie kde prebehne zmena:  1. umývačky riadu 2práčky a práčky so sušičkou 3chladničky, mrazničky a vinotéky 4elektronické displeje (televízory, monitory a informačné displeje) 5svietidlá 6komerčné chladiace spotrebiče s priamou predajnou funkciou 

 

Aké sú hlavné výhody nových štitkov? 

Zmena stupnice A+, A++, A+++ na novú stupnicu A až G (A najúspornejší, G najmenej šetrný) ponúka presnejšie zaradenie spotrebiča na škále energetickej účinnosti a priestor pre vývoj spotrebičov s možnosťou postupu do vyšších tried.

Energetický štítok obsahuje viac energetických aj neenergetických informácií, ktoré pomôžu pre presnejší výber spotrebiča. 

Nová metodika merania spotreby sa počíta na 100 pracích/umývacích/sušiacich cyklov čo znamená lepší prehľad pre spotrebiteľa.

Pomocou QR kódu vstup do EPREL online databázy čo spotrebiteľovi poskytne presnejšie a podrobnejšie jednotlivých spotrebičov.

 

Kedy nastane prechod na nové štítky? 

Od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021 výrobcovia prikladajú do balenia oba energetické štítky (pôvodný aj nový štítok).

Od 1. 3. 2021 budú výrobcovia prikladať do balenia len nové energetické štítky.

Od 1. 3. do 18. 3. 2021 je vyčlenené obdobie pre predajcov na kamenných a internetových predajniach k zmene pôvodných na nové energetické štítky.